Yogastationen: Undervisere

Lisbeth

Jeg er uddannet sygeplejerske med 20 års erfaring fra forskellige specialer. Jeg har en 2-årig Yogalæreruddannelse fra Yogaskolen i Helsingør, og er uddannet fysiurgisk massør fra Skolen for Kropsbehandling (660 timer) . Jeg har altid interesseret mig for krop og sundhed, og begyndte oprindeligt med yoga som supplement til løbetræning. Yogaen gav omgående dyb mening for mig; Den var en sand åbenbaring af anatomiske sandheder som vakte genklang i kroppen – og jeg gik kort efter i gang med yogalæreruddannelsen sideløbende med at jeg uddannede mig til fysiurgisk massør. Ved at bruge min anatomiske viden i yogauddannelsen, sikrer jeg mig, at eleverne ikke gør skade på sig selv, og optimerer deres udbytte af træningen. Jeg er fascineret af kroppes forskelligheder, og det er min overbevisning at alle kan profitere af yoga uanset alder og form. Ved at bruge yogaøvelser i massageterapien, er klienterne selv med til at gøre en aktiv indsats for en dyb og varig behandling eller lindring af problemer i bevægeapparatet. Jeg har gennemført yogaretreats med Karin Quist, Sisse Siegumfeldt. Deltaget i workshops med: Godfrey Devereux, Sofia Araujo, Erin Fleming, Henriette Rosenberg, Simon Krohn, Ryan Wong, Susanna Finnochi, Suryans Thakur.
Jens

Jeg har den 2-årige yoga instruktør uddannelse fra Hel Yoga skolen i 2008/2010. Jeg er uddannet socialrådgiver i1982 og har i mange år været ansat som konsulent i Røde Kors` Asylafdeling. I årene 2003-2007 uddannede jeg mig til krops psykoterapeut ved Bodynamic Instituttet, og i 2008-2010 gennemførte jeg efteruddannelsen i traumeterapi ved Merete Brandtbjerg. Desuden er jeg uddannet rygestopinstruktør gennem Kræftens Bekæmpelse. Jeg har siden barnsben været glad for fysisk aktivitet, navnlig fodbold og kampsport, indtil slitage og skader satte en stopper for den aktivitet. Jeg har den 2-årige yoga instruktør uddannelse fra Hel Yoga skolen i 2008/2010 og har herudover gennemført retreats ved Karin Quist, Sisse Sigumfeldt, Søren Rasmussen, og workshops ved Simon Krohn, Godfrey Devereux, og Dev Kapil. I 2003 begyndte jeg at dyrke yoga som erstatning for fodbold, og som supplement til kampsport og styrketræning. Hurtigt blev jeg rigtigt glad for det yogaen kunne give mig; ikke mindst en minimal skadesrisiko, velvære, og en øget sansning af min krop og tilgang til dens ressourcer. Jeg er især optaget af den terpaeutiske virkning som udøvelsen af yoga har for personer der lider af stress eller eftervirkninger af traumer. For 3 år siden fik jeg indopereret et kunstigt knæ på højre side, og sommeren 2011, fik jeg skiftet det venstre. Jeg har i høj grad brugt yogaen til at genvinde styrke, smidighed og balancen i benene, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan takke yoga for det fine resultat, jeg har opnået på begge knæ.

  • gennemført retreats ved Karin Quist, Sisse Siegumfeldt, og Søren Rasmussen

  • deltaget i workshops ved Godfrey Devereux, Susanna Finnochi, Simon Krohn