Yogastationen: Om Yoga

Yoga er dyb vækkelse af kropsligt og åndeligt velvære. Når spændinger løsnes, strømmer energien mere frit, og også psykiske blokeringer kan opløse sig.

Yoga er træning i nærvær, fokusering og kropssansning. Under træningen vendes opmærksomheden indad, sindet stilnes, og nervesystemet falder til ro, - også mens kroppen arbejder med udfordrende stillinger og serier.

Opmærksomheden får lov til at komme helt ud i fingre og tæer og gennemstrømme områder som ikke sanses i det daglige.

Udført anatomisk korrekt, øger yoga såvel styrke som smidighed og balance, og kan dermed være et glimrende modspil eller supplement til andre motionsformer. Musklerne bliver lange og stærke, og leddene føles lettere og friere.

Vi underviser i en yogaform der kaldes Vinyasa, hvor øvelserne er kædet sammen i et flow i koordination med åndedrættet. Yogaprogrammet består således af flydende serier, som bygges op så kroppen gradvist inviteres ind i de mere statiske stillinger.

Der inddrages elementer fra Hatha, Iyengar, og Astanga yogaen..



Fra september 2022 og frem til juni 2023 undervises efter et "årshjul", hvor der hver måned er ekstra fokus på- og progression indenfor et særligt fysisk tema. Der arbejdes med forberedende øvelser til at komme længere og dybere indenfor det enkelte tema, og vi kommer også ind på anatomien bag.

Du vil stadig opleve at blive udfordret ligeligt på styrke, fleksibilitet og balance, og at komme hele kroppen grundigt igennem hver gang.